Politica de confidențialitate a

Y-Prime, LLC

Scopul

Y-Prime, LLC (YPrime) se angajează în respectarea transparenței atunci când vine vorba de colectarea și utilizarea Datelor cu caracter personal. Această notificare stabilește angajamentul YPrime cu privire la confidențialitatea, protecția datelor și drepturile și obligațiile individuale în legătură cu Datele cu caracter personal.

Această notificare se aplică tuturor Datelor cu caracter personal ale clienților, participanților la studii clinice, vânzătorilor, solicitanților de locuri de muncă, angajaților, contractanților, foștilor angajați și vizitatorilor site-ului web YPrime (cum ar fi cookie-urile și etichetele de Internet) care sunt furnizate sau colectate și procesate de către YPrime.

Drepturile dumneavoastră de confidențialitate în California

În conformitate cu legea „Shine the Light” din California, rezidenții din California care furnizează anumite informații de identificare personală în legătură cu obținerea de produse sau servicii pentru uz personal, familial sau casnic au dreptul să solicite și să obțină de la noi (o dată într-un an calendaristic) informații despre informațiile despre clienți pe care le-am partajat (dacă există vreuna) cu alte afaceri pentru propriile lor utilizări de marketing direct.  Dacă se aplică, aceste informații ar include categoriile de informații despre clienți și numele și adresele acelor companii cu care am partajat informații despre clienți pentru anul calendaristic imediat anterior (de exemplu, solicitările făcute în 2021 vor primi informații cu privire la activitățile de partajare din 2020, dacă acestea există).

Pentru a obține aceste informații, vă rugăm să trimiteți un mesaj pe e-mail la privacy@yprime.com cu textul „Solicitare de informații privind confidențialitatea în California” în rândul pentru Subiect și în cuprinsul mesajului dumneavoastră. ca răspuns, vă vom furniza informațiile solicitate la adresa dumneavoastră de e-mail.

Vă rugăm să rețineți că nu toate partajările de informații se supun cerințelor „Shine the Light” și, în răspunsul nostru, vor fi incluse doar informațiile cu privire la partajările acoperite.

YPrime respectă confidențialitatea individuală și prețuiește încrederea clienților, angajaților, participanților la studii clinice, consumatorilor, partenerilor săi de afaceri și a altora. YPrime se străduiește să colecteze, să utilizeze și să dezvăluie Datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu legile țărilor în care își desfășoară activitatea, dar are și  o tradiție de a susține cele mai înalte standarde etice în practicile sale de afaceri.

Întrebările cu privire la această notificare sau solicitările pentru informații suplimentare trebuie adresate la privacy@yprime.com. YPrime respectă RGPD.

Această notificare poate fi ocazional actualizată. Atunci când se fac actualizări de materiale, data ultimei revizuiri va fi reflectată la sfârșitul paginii.

Definiții

„Operator de date” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur ,sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele Prelucrării datelor cu caracter personal.

„Subiectul datelor” este o persoană fizică în viață identificată sau identificabilă.

„RGPD” este Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor

„Date cu caracter personal” constituie  orice informație care se referă la o persoană în viață care poate fi identificată din acele informații. Conform RGPD, aceste date sunt cunoscute drept „Informații de identificare personală”.

„Prelucrarea” este orice utilizare a datelor, inclusiv colectarea, stocarea, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea acestora.

„Procesator de date” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează Datele cu caracter personal în numele operatorului de date.

„Categorii speciale de Date cu caracter personal” înseamnă informații despre originea rasială sau etnică a unei persoane, date din cazierul judiciar, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală și date biometrice și constituie o formă de Date cu caracter personal.

„Datele din cazierul judiciar” înseamnă informații despre condamnările și infracțiunile penale ale unei persoane și informațiile referitoare la acuzațiile și acționările  în instanța penală.

Principii de protecție a datelor

YPrime prelucrează Datele cu caracter personal în conformitate cu următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrează Datele cu caracter personal în mod echitabil, legal și într-o manieră transparentă.
 • Colectează Datele cu caracter personal numai în scopuri specificate, explicite și legitime.
 • Prelucrează Datele cu caracter personal numai acolo unde sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în scopurile Prelucrării.
 • Păstrează în mod corect Datele cu caracter personal și întreprinde toți pașii rezonabili pentru a se asigura că Datele cu caracter personal inexacte sunt rectificate sau șterse fără întârziere.
 • Păstrează Datele cu caracter personal doar pe perioada necesară Prelucrării.
 • Adoptă măsuri adecvate pentru a se asigura că Datele cu caracter personal sunt sigure și protejate împotriva Prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

YPrime își asumă responsabilitatea pentru modul în care achiziționează, prelucrează și elimină Datele cu caracter personal și pentru asigurarea conformității cu principiile de mai sus.

 • Procesarea Datelor cu caracter personal în mod echitabil, legal și într-o manieră transparentă.
 • Colectarea Datelor cu caracter personal numai în scopuri specificate, explicite și legitime.
 • Prelucrarea Datelor cu caracter personal numai acolo unde este adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în scopurile Prelucrării.
 • Păstrarea corectă a Datelor cu caracter personal și luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a se asigura că Datele cu caracter personal inexacte sunt rectificate sau șterse fără întârziere.
 • Păstrarea Datelor cu caracter personal doar pe perioada necesară Prelucrării.
 • Adoptarea de măsuri adecvate pentru a se asigura că Datele cu caracter personal sunt sigure și protejate împotriva Prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.
 • Asumarea responsabilității pentru modul în care achiziționează, prelucrează și elimină Datele cu caracter personal și pentru asigurarea conformității cu principiile de mai sus.

Acolo unde este se considerat necesar, în notificările sale de confidențialitate Operatorul de date, YPrime le spune persoanelor motivele pentru procesarea Datelor lor cu caracter personal, modul în care utilizează astfel de date și temeiul legal pentru Prelucrareaneprelucrarea Datelor cu caracter personal ale persoanelordin alte motive. Atunci când YPrime se bazează pe interesele sale legitime ca bază pentru Prelucrarea datelor, va efectua o evaluare pentru a se asigura că acele  interese nu sunt prevalentedrepturilor și libertăților persoanelor . YPrime va actualiza Datele cu caracter personal cu promptitudine dacă o persoană anunță că informațiile lui/ea s-au schimbat  sau sunt inexacte.

Când  se ia în considerare  Procesorul sau subprocesorul de date, YPrime va procesa Datele cu caracter personal numai în conformitate cu legile, regulile, reglementările aplicabile și conform instrucțiunilor specifice dictate de Operatorul de date.

Datele cu caracter personal colectate în timpul relațiilor cu angajații și contractorii sunt păstrate în dosarul de personal al persoanei, în format pe hârtie sau în format electronic și pe sistemele de resurse umane YPrime. Perioadele pentru care YPrime deține astfel de Date cu caracter personal legate de RUsunt incluse în notificările sale de confidențialitate emise persoanelor.

Contractorii de operațiuni și întreținere YPrime au uneori acces limitat la Datele cu caracter personal în timpul furnizării de produse sau servicii către YPrime. Accesul acestor contractori la Datele cu caracter personal este limitat la ceea ce este necesar în mod rezonabil, pentru îndeplinirea funcției limitate a contractorului către . YPrime solicită contractorilor săi de operațiuni și întreținere să: (1) protejeze confidențialitatea oricăror Date cu caracter personal în conformitate cu această notificare și (2) să nu utilizeze sau să dezvăluie Datele cu caracter personal în niciun alt scop decât furnizarea de produse și servicii către YPrime, așa cum este solicitat prin lege.

YPrime păstrează o evidență a activităților sale de Prelucrare a Datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele RGPD.

Drepturi individuale
În calitate de persoană vizată, persoanele fizice au o serie de drepturi în legătură cu propriile Date cu caracter personal.

Cereri de accesare de făcute de subiect

Persoanele  au dreptul de a cunoaște ce Date proprii cu caracter personal despre ele sunt controlate și procesate de YPrime și să se asigure că aceste Date personale sunt exacte și relevante  scopurilor pentru care le-a colectat YPrime. Dacă o persoană fizică înaintează o solicitare rezonabilă, YPrime îi va comunica:

 • dacă datele sale sunt sau nu prelucrate și dacă sunt prelucrate, în ce scop, categoriile de Date cu caracter personal în cauză și sursa datelor dacă acestea nu sunt colectate de la persoană;
 • cui îi sunt sau cui i-ar putea fi dezvăluite datele sale, inclusiv destinatarii aflați în afara Spațiului Economic European (SEE) și garanțiile care se aplică acestor transferuri;
 • pentru cât timp sunt stocate Datele sale cu caracter personal (sau cum este decisă perioada respectivă);
 • drepturile lui/eide rectificare sau ștergere a datelor, sau de restricționare sau opunere Prelucrării;
 • dreptul lui/eide a se plânge la autoritatea relevantă de supraveghere a confidențialității datelor dacă consideră că YPrime nu i-a respectat drepturile privind protecția datelor; și
 • dacă YPrime implementează sau nu luarea deciziilor automate și logica implicată în orice astfel de luare a deciziilor.

De asemenea, YPrime va furniza persoanei  o copie a Datelor cu caracter personal care au fost colectate în timpul Prelucrării. În mod normal, aceasta va fi în format electronic dacă persoana respectivă a făcut o solicitare electronică, cu excepția cazului în care persoana fizică respectivă solicită altfel.

Dacă persoana fizică solicită copii suplimentare, YPrime poate percepe o taxă rezonabilă, care se va baza pe costurile administrative de furnizare a copiilor suplimentare.

Pentru a înainta o solicitare de acces a persoanei interesate, persoana ar trebui să trimită un mesaj de e-mail la marketing@yprime.com. În aproape toate cazurile, YPrime are obligația legală de a solicita dovada de identificare înainte ca să poată fi procesată solicitare.  De asemenea, în unele cazuri, YPrime s-ar putea să aibă nevoie să contacteze operatorul de date dacă YPrime este Procesorul de date (sau sub-procesorul), dacă este cazul.

În mod normal, YPrime va răspunde unei solicitări într- o lună de la data la care se primește. În unele cazuri, cum ar fi în cazul în care YPrime prelucrează cantități mari de date ale persoanei, s-ar putea ca să răspundă în termen de până la trei luni de la data primirii solicitării. YPrime va scrie persoanei în termen de o lună de la primirea solicitării inițiale pentru a-i comunica dacă acesta este cazul.

Dacă o solicitare de acces a persoanei interesate este vădit nefondată sau excesivă, YPrime nu are obligația să o respecte. În mod alternativ, YPrime poate fi de acordsă răspundă, var va taxa un onorariu, care se va baza pe costul administrativ al răspunderii la solicitare. Un exemplu de situație în care o solicitare de acces a persoanei interesate poate fi considerată în mod vădit nefondată sau excesivă este atunci când se repetă o solicitare la care YPrime a răspuns deja. Dacă o persoană depune o solicitare nefondată sau excesivă, YPrime o va înștiința cu privire la acest lucru și dacă îi va răspunde sau nu.

Alte drepturi

Persoanele f au o serie de alte drepturi în ceea ce privește Datele lor cu caracter personal. Persoanele fizice pot solicita Yprime să:

 • le informeze cu privire la colectarea și utilizarea Datelor lor cu caracter personal;
 • rectifice Datele cu caracter personal inexacte;
 • întrerupă Prelucrarea sau să șteargă Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare în scopul Prelucrării;
 • continue să le stocheze Datele cu caracter personal, dar să nu le folosească;
 • respecte dreptul unei persoane de a se opune Prelucrării Datelor sale cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi marketing-ul direct;
 • le furnizeze Datele cu caracter personal într-o formă portabilă, astfel încât acestea să poată fi transferate cu ușurință într-un alt mediu IT. De obicei, vom îndeplini această solicitare furnizând datele sub forma unui fișier „comma-separated-values” (valori separate prin virgulă, csv);
 • respecte drepturile unei persoane legate de luarea automată a deciziilor pe baza Datelor sale cu caracter personal;
 • oprească Prelucrarea sau să șteargă Datele cu caracter personal dacă interesele persoanei respective prevalează asupra motivelor legitime ale YPrime pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal (unde YPrime se bazează pe interesele sale legitime ca motiv pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal);
 • oprească Prelucrarea sau să șteargă Datele cu caracter personal dacă Prelucrarea este ilegală; și
 • să întrerupă Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de timp în cazul în care datele sunt inexacte sau dacă există o dispută cu privire la incertitudinea dacă interesele persoanei respective prevalează sau nu asupra motivelor legitime ale YPrime pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a solicita YPrime să facă oricare dintre acești pași, persoana trebuie să trimită un mesaj prin e-mail la marketing@yprime.com.

Persoanele din UE (Sibiecții de date din UE) pot înainta o plângere la autoritatea lor de protecție a datelor din țara de origine și pot invoca un arbitraj obligatoriu pentru unele revendicări reziduale nesoluționate prin alte mecanisme de compensație.
Dacă aveți un comentariu sau o îngrijorare care nu poate fi rezolvată direct cu noi, puteți, de asemenea,contacta, autoritatea locală competentă pentru protecția datelor.

Securitatea datelor
YPrime ia în serios securitatea Datelor cu caracter personal. YPrime dispune de politici și controale interne pentru a proteja Datele cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii accidentale, utilizării greșite sau dezvăluirii și pentru a se asigura că datele nu sunt accesate, cu excepția angajaților pentru îndeplinirea corespunzătoare a propriilor lor sarcini.

În situația în care YPrime angajează părți terțe ca să prelucreze Datele cu caracter personal în numele său, astfel de părți fac acest lucru pe baza unor instrucțiuni scrise, au datoriade a păstra confidențialitatea și sunt obligate să  implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

YPrime recunoaște potențiala răspundere în cazurile în care Datele cu caracter personal ar putea  fi transferate către părți terțe. YPrime nu va transfera nicio Dată cu caracter personal unei părți terțe fără a se asigura mai întâi că partea terță aderă la principii sau legi similare, care coferă un nivel adecvat și echivalent de protecție. YPrime nu transferă Date cu caracter personal către părți terțe independente, cu excepția cazului în care acest lucru se face la îndrumarea legală de către un client sau de către un alt operator de date. De exemplu, astfel de circumstanțe ar include dezvăluirile de Date cu caracter personal ale unui client solicitate prin lege sau un proces legal sau dezvăluiri făcute în interesul vital al unei persoane identificabile, cum ar fi cele care implică viața, sănătatea sau siguranța. În situația în care YPrime i se solicită să transfere Date cu caracter personal către o parte terță independentă, YPrime se va asigura că o astfel de parte oferă un nivel de protecție adecvat și echivalent. În cazul în care YPrime află că o parte terță independentă care a primit Date cu caracter personal de la YPrime utilizează sau dezvăluie Date cu caracter personal într-un mod contrar prezentei notificări, YPrime va lua măsuri rezonabile pentru a preveni sau întrerupe utilizarea sau dezvăluirea.

Evaluări de impact
Unele Prelucrări pe care le efectuează YPrime pot conduce la riscuri privind confidențialitatea. Acolo unde Prelucrarea ar rezulta  la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile persoanelor, YPrime va efectua o evaluare a impactului privind protecția datelor pentru a determina necesitatea și proporționalitatea Prelucrării. Se va include aici luarea în considerare a scopurilor pentru care se desfășoară activitatea, a riscurilor pentru persoane și a măsurilor care pot fi puse în aplicare pentru a atenua aceste riscuri.

Încălcări ale datelor
În situația în care YPrime descoperă că a existat o încălcare a Datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor, o va raporta Comisarului de informații în termen de 72 de ore de la descoperire. YPrime va înregistra toate încălcările de date, indiferent de efectul acestora.

În cazul în care este probabil ca încălcarea să aibă ca rezultat un risc ridicat în ceea ce privește drepturile și libertățile persoanelor, va informa persoanele afectate că a existat o încălcare și le va oferi informații despre consecințele probabile ale acesteia și măsurile de atenuare pe care le-a luat.

Transferuri internaționale de date
Datele cu caracter personal controlate sau procesate de YPrime pot fi transferate în țări din afara SEE.

YPrime asigură conformitatea cu această înștiințare prin utilizarea Clauzelor contractuale standard, aplicabile, investigând pe deplin și încercând să rezolve orice plângere sau dispută cu privire la utilizarea și dezvăluirea Datelor cu caracter personal care încalcă această notificare.

Responsabilitățile angajaților YPrime

În decursul angajării lor, angajații YPrime pot avea acces la Datele cu caracter personal ale altor persoane și ale beneficiarilor și clienților noștri în timpul angajării.  Atunci când este cazul, YPrime se bazează pe persoane  pentru a ajuta la îndeplinirea obligațiilor sale de protecție a datelor față de personal și față de beneficiari și clienți.

Angajații care au acces la Datele cu caracter personal sunt obligați:

 • să acceseze exclusiv datele pe care au permisiunea de a le accesa și numai în scopurile autorizate;
 • să nu dezvăluie date decât persoanelor din interiorul sau din afara YPrime, care dispun de autorizația corespunzătoare;
 • să mențină datele în siguranță, de exemplu prin respectarea regulilor privind accesul înincinte, accesul la computer, inclusiv protecția prin parolă și stocarea și distrugerea în siguranță a fișierelor;
 • să nu elimine Datele cu caracter personal sau dispozitivele care conțin sau care pot fi utilizate pentru a accesa Datele cu caracter personal din incintele YPrime fără a adopta măsuri de securitate adecvate, cum ar fi criptarea sau protecția cu parolă pentru a securiza datele și dispozitivul;
 • să nu stocheze Date cu caracter personal pe unități locale sau pe dispozitive personale care sunt utilizate în scopuri de serviciu; și
 • să raporteze imediat încălcările cu privire la date  care li s-au adus cunoștință la privacy@yprime.com.

Nerespectarea acestor cerințe poate consduce la o infracțiune disciplinară, care va fi tratată în conformitate cu politicile și procedurile disciplinare ale YPrime.

YPrime va oferi cursuri de instruire tuturor angajaților cu privire la responsabilitățile lor relative la protecția datelor ca parte a procesului de încadrare și la intervale regulate ulterior.

Angajații ale căror funcții necesită acces regulat la Datele cu caracter personal sau care sunt responsabili pentru implementarea acestei înștiințări  sau care răspund solicitărilor de accesare făcute de persoanele interesate în temeiul acestei notificări, vor beneficia de instruire suplimentară care îi va ajuta să-și înțeleagă îndatoririle și cum să le respecte.

Confidențialitate pe Internet
YPrime sau părțile terțe la îndrumarea YPrime, pot colecta Datele cu caracter personal prin intermediul site-ului său web și prin interacțiunile vizitatorilor cu elementele site-ului său, care fac, de asemenea, obiectul acestei notificări. Colectarea unor astfel de Date cu caracter personal se poate face atunci când o persoană își transmite numele și/sau adresa. YPrime sau părțile terțe la îndrumarea YPrime, pot, de asemenea, colecta informații despre vizitele pe site-ul web YPrime fără ca o persoană să trimită în mod activ informații prin diferitele mijloace digitale automatizate, cum ar fi adrese IP, identificatori cookie, pixeli și activitatea pe site-ul web al utilizatorului final. Deși informațiile colectate prin astfel de mijloace digitale automatizate nu identifică în mod direct anumite persoane, browser-ele web transmit automat informații către site-ul de web YPrime cu privire la software-ul pe care îl operează computerul utilizatorului, cum ar fi adresa IP și versiunea browser-ului. Informațiile colectate de aceste tehnologii nu pot fi utilizate pentru identificarea de persoane fără informații suplimentare de identificare.

Cookie-uri

YPrime folosește cookie-uri, care sunt fișiere mici de date care sunt furnizate de platforma noastră și stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Site-ul nostru folosește cookie-uri generate de noi sau de părți terțe pentru o varietate de scopuri, inclusiv pentru a opera și personaliza site-ul web pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru scopuri de publicitate direcționată. Cookie-urile pot expira la sfârșitul sesiunii de navigare sau pot fi stocate pe computerul dumneavoastră, pregătite pentru următoarea vizită a site-ului web. Puteți împiedica setarea cookie-urilor prin reglarea setărilor browser-ului dvs. (consultați secțiunea „Ajutor” a browser-ului pentru a afla cum să faceți acest lucru). Dezactivarea cookie-urilor va afecta modul în care navigați pe site-ul nostru de web.

Versiunea 9, ultima actualizare 25 martie 2023

Scroll to Top